Spojka Titek

Zabezpečuje prenos krútiaceho momentu medzi hnacím motorom a hnaným strojom.Vyrovnáva osové axiálne a radiálne odchýlky hriadelí, výrazne tlmí vzájomný prenos vibrácií medzi spojenými strojmi. Spojka je zložená z dvoch unášacích telies zapadajúcich do seba, oddelených pružným elementom v tvare hviezdice. Pružný element s progresívnou deformačnou charakteristikou, veľkou schopnosťou absorbovať rázy, vysokou húževnatosťou a odolnosťou voči oderu spolu s optimalizovaným tvarom unášacích elementov je podstatou vynikajúcich vlastností spojky TITEK. Spoľahlivá funkcia spojky je zaručená v teplotnom rozsahu -25 ° C až +80 ° C.

Prednosti spojky TITEK:

  1. je malá,ľahká,ale robustnej konštrukcie,s veľkou mierou preťažiteľnosti
  2. výrazne zmenšuje prenos rázov a vibrácií
  3. konštrukčné riešenie spojky odstraňuje nedostatky jednoosovej spojky
  4. má širokú oblasť použitia
  5. typové rady majú širokú škálu veľkostí hriadeľa a to od 10 mm po 160 mm a s prenosom krútiaceho momentu až do 8000 Nm