Servis rotačných strojov2016-12-28T09:53:56+00:00

Servis rotačných strojov

  • Zvýšovanie účinnosti čerpadiel
  • Renovácia vykavitovaných a skorodovaných čerpadiel
  • Ochrana nových čerpadiel, renovácia starých čerpadiel
  • Servis všetkých typov čerpadiel (vretenové, piestové, membránové, odstredivé, hermetické, vysokotlakové …)
  • Servis vývev, ventilátorov, dúchadiel, odstrediviek, prevodoviek, variátorov, miešadiel
  • Renovácia mechanických upchávok
  • Servis kompresorov(piestové, lamelové, skrutkové)
  • Komplexný servis rotačných zariadení( diagnostika, plánovanie opráv, realizácia opravy, osadenia na pozíciu, centrovanie, nábeh zariadenia)