galeria: Povrchová ochrana kovov2016-12-28T09:47:57+00:00

Povrchová ochrana kovov

Aplikovanie keramického kompozitného náteru na obežné kolesá odprášenia, zabraňuje naliepaniu prachu a tým nedochádza k nevývahe, oceliarsky priemysel

Antiabrazívna ochrana cyklónoveho triediča a kladiek v chemickom priemysle

Keramický poťah papierenského valca

Zvýšenie účinnosti čerpadla pomocou keramického náteru

Chemicky odolný keramický náter neutralizačnej veže, chemický priemysel

Renovácia poškodeného čerpadla pomocou polymérnych kompozitov

Protikorózna ochrana chladičov

Renovácia obežného kolesa pomocou kompozitných materiálov

Renovácia a zvýšenie účinnosti čerpadla QVC400 pomocou aplikácie kompozitných materiálov

Renovácia vretenového čerpadla pomocou kompozitných materiálov

Aplikovanie kompozitného náteru do hydrocentrály

Aplikovanie protioderovej kompozitnej stierky do potrubí cyklonového triediča

Kompletná renovácia čerpadla QVC, zvýšenie účinnosti, petrochemický priemysel

Aplikovanie protioderovej kompozitnej stierky na dno zberného žľabu chladiacej emulzie, automobilový priemysel

Protikorózna ochrana vretenového čerpadla aplikáciou keramického náteru, ČOV

Aplikovanie protioderovej kompozitnej stierky na závit vretenového čerpadla, chemický priemysel

Povrchová ochrana obežného kolesa spalinového ventilátora pomocou aplikácie kompozitného náteru do vysokých teplôt, zabraňuje naliepaniu spalín na lopatky obežného kolesa