Povrchová ochrana betónov2016-12-28T09:49:42+00:00

Povrchová ochrana betónov

Ponúkame povrchovú ochranu betónových povrchov aplikáciou kompozitných produktov na báze epoxidu a NVE s rôznym plnivom(keramický prach, kremičitý piesok …). Nami ponúkané riešenie vytvorí nepriepustnú a nenasiakavú vrstvu v hrúbke 750 mikrónov – 6mm. Ochrana voči erózii, chemikáliám, mechanickému zaťaženiu.

Postup aplikácie:

  1. Očistenie betónového povrhu vysokotlakovým lúčom vody
  2. Sanácia povrchu po čistení (ak je to nutné)
  3. Aplikovanie primeru na pôvodný betónový podklad
  4. Aplikácia kompozitného náteru/stierky na primer
  5. Vytvrdnutie

Využitie:

  • betónové nádrže
  • záchitné jímky
  • renovácia bet. základov pod čerpadlá
  • povrchová ochrana podláh
  • tvorba protišmykového povrchu