Povrchová ochrana kovov2016-12-28T19:09:39+00:00

Povrchová ochrana kovov

Ponúkame povrchovú ochranu kovov formou aplikácie kompozitných produktov na báze epoxidu a NVE s rôznym plnivom (keramika, korund, kov…). Produkty sa aplikujú v hrúbke 500 mikrónov – 6 mm. Ochrana voči korózii, erózii, abrázii a chemikáliám. Limitujúcim faktorom môže byť prevádzková teplota a dostupnosť miesta aplikácie.

Postup aplikácie:

 1. Odmastenie, resp. dekontaminácia(ak je to potrebné)
 2. Otryskanie povrchu ostrohrannou drťou na SA-2,5 s povrchovou drsnosťou 75 mikrónov
 3. Odprášenie
 4. Aplikovanie kompozitných produktov
 5. Vytvrdnutie

Dôkladná príprava povrchu je základom k úspešnej realizácii diela a dlhej životnosti povrchovej úpravy.

Využitie:

 • skladovacie nádrže
 • zásobníky
 • výmenníky tepla
 • presypy
 • sklzy
 • cyklóny
 • triediče (plastové)
 • spalinové ventilátory
 • podávacie šneky
 • hriadele
 • papierenské valce…